Thông tin về việc từ 01/01/2019 các xe đi làm bảo hiểm sẽ bị mất 500.000VNĐ trên vụ.

Theo Quy định mới của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2019 tất cả các Doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường phải áp dụng mức miễn thường có khấu trừ tối thiểu 500.000 đồng/vụ đối với tất cả các loại/dòng xe.

Như vậy những xe nào mua bảo hiểm trước ngày 01/01/2019 và có điều khoản "mức miễn thường không khấu trừ" thì sẽ không mất phần phí miễn thường này. Còn những xe dù mua trước ngày 01/01/2019 nhưng trong hợp đồng bảo hiểm để "mức miễn thường có khấu trừ" thì khách hàng vẫn phải đóng phí này.

Cũng theo Quy định mới, bảo hiểm BSH Thăng Long sẽ có thay đổi trong điều khoản "bảo hiểm tổn thất trong của động cơ trong khu vực bị ngập nước" (thủy kích). Qua đó mức miễn thường có khấu trừ sẽ từ 20% xuống còn 10% trên vụ tổn thất.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ