tham gia giao thong

Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông

Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông

21-07-2017|419

Người Việt có nhiều thói hư tật xấu khi tham gia giao thông, như tranh cướp đường, phóng nhanh vượt ẩu…

Xem chi tiết