lap bien ban

CSGT có phải lập biên bản xử phạt tại chỗ?

CSGT có phải lập biên bản xử phạt tại chỗ?

03-08-2017|415

Trong trường hợp nào thì cảnh sát giao thông lập biên bản tại chỗ, hay giam giữ xe rồi mới lập biên bản?

Xem chi tiết