Quy định pháp luật về bảo hiểm ô tô là những văn bản luật, nghị định, thông tư đang áp dụng để tạo ra hành lang pháp lý dành cho các bên khi tham gia

Quy định pháp luật về bảo hiểm ô tô giúp khách hàng nắm được khi tham gia bảo hiểm cũng như các bên trong một hợp đồng bảo hiểm sẽ có trách nhiệm pháp lý liên quan

 

 luật bảo hiểm ô tô

Quy định pháp luật về bảo hiểm ô tô

 1. Luật kinh doanh bảo hiểm

Ra đời từ năm 2000 và được sửa đổi bời Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất số: 61/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010, nhằm điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Nhưng KHÔNG áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Luật gồm 9 chương và 129 điều, quy định khá chi tiết các nội dung để đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm. eBaohiem xin giới thiệu những nội dung quan trọng mà khách hàng hay quan tâm. Bạn có thể xem  tại đây.

 

2. Nghị định bảo hiểm

 

Nghị định 45/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 46/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Chính phủ

Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Download

Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm

61/2010/QH12

24/11/2010

Quốc hội

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 123/2011/NĐ-CP

28/12/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định 45/2007/NĐ-CP

Downlo

 

3. Thông tư về hoạt động bảo hiểm

Thông tư 124/2012/TT-BTC

30/07/2012

Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật Kinh doanh bảo hiểm

Download

Download phụ lục

Thông tư 125/2012/TT-BTC

30/07/2012

Bộ Tài chính

Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Download

Thông tư 232/2012/TT-BTC

28/12/2012

Bộ Tài chính

Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Download

Không có bảo hiểm xe ô tô bị phạt bao nhiêu ?

Căn cứ Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông thì người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: Đăng ký xe; Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Khoản 4, Điều 21 Nghị định 46/2016 quy định Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực…

Tìm hiểu các Quy định pháp luật về bảo hiểm ô tô

Tại ebaohiem chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu để cung cấp các thông tin cho khách hàng đầy đủ nhất về sản phẩm bảo hiểm ô tô Liberty Autocare. Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi

#luatbaohiemoto #phapluatbaohiemxeoto

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ