Những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm

Những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm

1. Tổn thất, tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Việt Nam (trừ khi có thỏa thuận khác).

2. Tổn thất xảy ra trong những trường hợp: Chiến tranh, khủng bố.

3. Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây thiệt hại.

4. người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.

5. Người được bảo hiểm là người điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

6. Người được bảo hiểm là người điều khiển xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

7. Xe sử dụng để tập lái, đua xe thể thao, đua xe.

8. Xe chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật hoặc không thực hiện các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa theo đuy định của pháp luật gây tử vong hoặc thương tật thân thể cho Người được bảo hiểm.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ