Bạn có đang thắc mắc hay gặp rắc rối khi không biết thánh toán phí bảo hiểm bảo hiểm ô tô không? để hiểu rõ hơn thì bạn hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Các câu hỏi về thanh toán phí bảo hiểm ô tô

Câu hỏi về thanh toán phí BH ôtô

Thanh toán phí bảo hiểm ô tô như thế nào có được nợ phí bảo hiểm không? Nợ trong thời gian bao lâu? Thanh toán phí bảo hiểm có gì khác giữa bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc?

Trả lời:

 

Quý khách có thể thanh toán phí bằng cách nộp tiền mặt, hoặc Séc trực tiếp cho cán bộ, đại lý bán bảo hiểm cho quý khách. Ngoài ra, có thể chuyển khoản hay các hình thức thanh toán khác theo thỏa thuận giữa quý khách và Bảo Việt.

Đối với sản phẩm BH bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, Bộ tài chính quy định không được cho nợ phí, phải thanh toán đầy đủ các khoản phí BH trước khi cấp GCN BH cho KH.

Đối với các sản phẩm BH tự nguyện thì thông thường trong BH là không được nợ phí. Tuy nhiên đối với các trường hợp đặc biệt KH là:

- Đối tượng truyền thống có quan hệ thường xuyên liên tục lâu dài hiệu quả với BV

- Là tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh

Thì Bảo Việt có thể xem xét tùy từng trường hợp cụ thể để có thể gia hạn thanh toán phí hay cho nợ một phần phí để tạo điều kiên thuận lợi cho KH trong quá trình thanh toán phí. Việc cho phép nợ phí, cam kết thời hạn đóng phí sẽ được lập thành văn bản là bằng chứng cũng như là sự xác nhận trách nhiệm đã cam kết giữa 2 bên. Chủ xe cần thanh toán phí đúng hạn theo thỏa thuận để được hưởng quyền lợi bảo hiểm

Thanh toán phí bảo hiểm TNDS bắt buộc có cho phép chuyển khoản sau khi ký hợp đồng  không?

Trả Lời:

Theo quy định của Bộ Tài Chính (thông tư 126/2008/TT-BTC). Hợp đồng BH TNDS bắt buộc chỉ được cấp khi chủ xe đã đóng đầy đủ phí BH (có thể bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt), không cho phép thanh toán phí sau khi kí hợp đồng hoặc nợ phí nên thông thường phí BH không được thanh toán  sau khi kí. Tuy nhiên trong trường hợp Hợp đồng BH có hiệu lực sau ngày ký kết (ký hợp đồng trước) thì có thể chuyển tiền sau khi ký hợp đồng được miễn là thời điểm thanh toán phải trước ngày hợp đồng BH có hiệu lực.

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ