Bảo hiểm TNDS xe máy

Đối tượng bảo hiểm:

  • Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm:

BIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về người và tài sản, cho hành khách những thiệt hại về người với mức tối đa như sau:

  • Về người: tối đa 70.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:
Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
Chết do tai nạn Trả đủ 70.000.000đ / 1 người / 1 vụ
Thương tật do tai nạn Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"
  • Về tài sản: tối đa 40.000.000đ / vụ tai nạn.

Phí bảo hiểm:

Loại Phí bảo hiểm (gồm VAT)
Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự
66.000 VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 10 triệu / người)
86.000 VNĐ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Bảo hiểm tai nạn cho 2 người ngồi trên xe (mức 20 triệu / người)
106.000 VNĐ

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ