Quyền lợi người được bảo hiểm do tai nạn xe

Quyền lợi của người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô là bảo hiểm gia đình và bất cứ người nào khác ngồi trên xe trước những rủi ro không thể lường trước trên đường. Có 3 mức bồi thường cho tai nạn người ngồi trên xe: Chết, Thương tật vĩnh viễn & Chi phí y tế:

1. Chết
Số tiền chi trả: Theo Hạn Mức Trách Nhiệm ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

 
2. Thương Tật Vĩnh Viễn
Số tiền chi trả: Một số tiền theo tỉ lệ phần trăm của Hạn Mức Trách Nhiệm ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.
Tỉ lệ phần trăm đối với mỗi một thương tật áp dụng theo bảng tỷ lệ traả tịềṇ bảo hiểṃ ban hành ̣kèm theo Quyết đ̀ị̣nh số 05̣/TC-BH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, tuy nhiên, mức trách nhiệm cộng gộp sẽ không vượt quá 100% Hạn Mức Trách Nhiệm đối với mỗi người bị thương tật.
Thương tật vĩnh viễn bao gồm:
– Thương tật toàn bộ
– Thương tật bộ phận

 
3. Chi Phí Y Tế

Tùùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, đối với từng người bị thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm, sẽ thanh toán các chi phí cho thuốc men, nằm viện và phẫu thuật, chăm sóc tại nhà điều dưỡng hay chi phí điều dưỡng phát sinh trong vòng 52 tuần kể từ lúc bị thương tật, với điều kiện là mọi chi phí phát sinh này là hợp lý và cần thiết phải trả cho các dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp bởi các chuyên gia y khoa, bác sĩ phẫu thuật hoặc y tá được phép hoạt động kinh doanh và/hoặc cho bệnh viện điều trị theo chỉ thị của các nhà chuyên môn, bác sĩ phẫu thuật.

 
Với điều kiện là các chi phí này có liên quan đến thương tật thân thể do các phương tiện hữu hình từ bên ngoài, có tính chất bất ngờ, có tính chất vũ lực gây ra cho người bị thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm như là kết quả trực tiếp và tức thì của tai nạn đối với Xe.

 

Điều khoản loại trừ quan trọng nhất của Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô

Đơn vị bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể, toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh, gây ra bởi hoặc truy nguyên do:
1. Cố ý tạo ra thương tật cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử (dù có phạm tội hay không), khuyết tật thân thể hay đau yếu; 
2. Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe bị ảnh hưởng của rượu hoặc các chất kích thích.

3. Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, đua xe.

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ