Bảo hiểm tai nạn người điều khiển xe, phụ xe và tai nạn người ngồi trên xe là một dòng sản phẩm bảo hiểm quan trọng để chủ xe tham gia bảo vệ an toàn

Bảo hiểm tai nạn người điều khiển xe, phụ xe và tai nạn người ngồi trên xe là một sản phẩm bảo hiểm phụ khi khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự hay bảo hiểm thân vỏ xe ô tô có thể tham gia cùng

bảo hiểm người ngồi trên xe

 

 

Bảo hiểm tai nạn người điều khiển xe, phụ xe và tai nạn người ngồi trên xe

Quyền lợi của người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm Người ngồi trên xe ô tô là bảo hiểm gia đình và bất cứ người nào khác ngồi trên xe trước những rủi ro không thể lường trước trên đường. Có 3 mức bồi thường cho tai nạn người ngồi trên xe: Chết, Thương tật vĩnh viễn & Chi phí y tế:

1. Chết
Số tiền chi trả: Theo Hạn Mức Trách Nhiệm ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

 
2. Thương Tật Vĩnh Viễn
Số tiền chi trả: Một số tiền theo tỉ lệ phần trăm của Hạn Mức Trách Nhiệm ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.
Tỉ lệ phần trăm đối với mỗi một thương tật áp dụng theo bảng tỷ lệ traả tịềṇ bảo hiểṃ ban hành ̣kèm theo Quyết đ̀ị̣nh số 05̣/TC-BH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, tuy nhiên, mức trách nhiệm cộng gộp sẽ không vượt quá 100% Hạn Mức Trách Nhiệm đối với mỗi người bị thương tật.
Thương tật vĩnh viễn bao gồm:
– Thương tật toàn bộ
– Thương tật bộ phận

 
3. Chi Phí Y Tế

Tùùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, đối với từng người bị thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm, sẽ thanh toán các chi phí cho thuốc men, nằm viện và phẫu thuật, chăm sóc tại nhà điều dưỡng hay chi phí điều dưỡng phát sinh trong vòng 52 tuần kể từ lúc bị thương tật, với điều kiện là mọi chi phí phát sinh này là hợp lý và cần thiết phải trả cho các dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp bởi các chuyên gia y khoa, bác sĩ phẫu thuật hoặc y tá được phép hoạt động kinh doanh và/hoặc cho bệnh viện điều trị theo chỉ thị của các nhà chuyên môn, bác sĩ phẫu thuật.

 
Với điều kiện là các chi phí này có liên quan đến thương tật thân thể do các phương tiện hữu hình từ bên ngoài, có tính chất bất ngờ, có tính chất vũ lực gây ra cho người bị thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm như là kết quả trực tiếp và tức thì của tai nạn đối với Xe.

Điều khoản loại trừ 

Đơn vị bảo hiểm sẽ không trả tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong hay thương tật thân thể, toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh, gây ra bởi hoặc truy nguyên do:
1. Cố ý tạo ra thương tật cho bản thân, tự tử hay mưu toan tự tử (dù có phạm tội hay không), khuyết tật thân thể hay đau yếu; 
2. Tai nạn xảy ra khi người điều khiển xe bị ảnh hưởng của rượu hoặc các chất kích thích.

3. Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, đua xe.

 

Tư vấn về bảo heiemr tai nạn người ngồi trên xe ô tô

Nhiệm vụ của chúng tôi tại BaohiemOto.org là để giúp đơn giản hóa thế giới phức tạp của bảo hiểm Ô tô cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho du khách với những cách đơn giản nhất để so sánh và mua bảo hiểm ô tô thân yêu của bạn qua hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Tại ebaohiem chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu để cung cấp các thông tin cho khách hàng đầy đủ nhất về sản phẩm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe. Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ