tuỳ từng loại hình bảo hiểm ô tô mà chủ xe phải tham gia bắt buộc hay tự nguyện. Theo luật giao thông đường bộ việt Nam thì loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự với người thứ ba là loại hình mà chủ phương tiện xe cơ giới phải tham gia bắt buộc. Xem thêm >> Biểu phí bảo hiểm ô tô bắt buộc #baohiemotobatbuoc

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ